Sprawy orzecznicze

Zaświadczenia do szkoły muzycznej

Zgodnie z § 5. ust.2  pkt.3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, wydaję zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w przypadku kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub szkole muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych.

Konsultacja obejmuje badanie przedmiotowe, podmiotowe oraz badanie spirometryczne.

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt bezpośredni, lub ze wskazaną przychodnią.

 


 

Biegły sądowy

wydaję opinie w sądowym postępowaniu odwoławczym: 

 • dla celów medycyny pracy;
 • dla celów ubezpieczeniowych;
 • w postępowaniu karnym oraz cywilnym.

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z kancelariami:

 

ABC Experts

ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa

biuro(at)abcexperts.pl

tel. 22 225 31 44,   786 957 483

 

IURISMED - Instytut Naukowo - Badawczy

ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno

tel. 794 926 084, 507 829 541


 

Lekarz sądowy

Wystawiam zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie ,,organu uprawnionego” (sądu, lub organu prowadzącego postępowanie karne) uczestników postępowania (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania) z powodu choroby na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Osoba badana powinna posiadać:

 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający wezwanie lub zawiadomienie ,,organu uprawnionego”,
 • dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę uniemożliwiającą stawienie się na wezwanie.

Za wizytę u lekarza sądowego badany nie uiszcza opłaty.

 

W sprawie wydania zaświadczenia lekarza sądowego proszę dzwonić pod numer:

792 806 144

 


 

 UWAGA!!

Obdukcja jest badanie lekarskie którym stwierdza się obrażenia ciała. Obdukcję wykonanuje biegły medycyny sądowej, a nie lekarz sądowy.

 


 

Badania kierowców

Przeprowadzam badania kandydatów na kierowców i kierowców kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T.

 

Do przeprowadzenia badania wymagane są:

 

UWAGA!!!

Nie wykonuję badań:

 • Na kategorie "zawodowe" C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D+E;
 • dla kierowców taxi;
 • instruktorów nauki jazdy;
 • egzaminatorów;
 • instruktorów techniki jazdy;
 • osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze  względu na stan zdrowia;
 • osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
 • Kierowców wykonujących przewóz drogowy  w tym przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy;
 • kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • Nie przeprowadzam również badań psychologicznych kierowców.

 


 

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt telefoniczny 601 25 69 15

Odwiedź nas

Przychodnia Specjalistyczna PROSEN
Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 23

Praskie Centrum Medyczne
Warszawa, ul. Brzeska 12

Skontaktuj się z nami

Wszystkie rozmowy są rejestrowane.

© Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Osiak - All Rights Reserved