Badanie spirometryczne

Istnieje możliwość wykonania badania spirometrycznego w obu przychodniach, jaka również w domu pacjenta ( po wcześniejszym uzgodnieniu).

 


 

Zgodnie z aktualnym zaleceniam w okresie pandemii SARS-CoV-2 badanie spirometryczne wykonuje się w nastepujących przypadkach:

  • w przypadkach pilnego diagnozowanie i leczenie pacjentów z podejrzeniem np. POChP, idopatycznego włoknienia płuc itp.,
  • oceny pacjentów, którzy są kandydatami do leczenia chirurgicznego z powodu raka płuc,
  • u pacjentów wymagających pilnej oceny czynności płuc ze względu na czynniki ryzyka oddechowego (np. choroba układu oddechowego, deformacji klatki piersiowej lub ciężka otyłość),
  • u pacjentów zakwalifikowanych do programów leczenia farmakologicznego u których ocena czynności układu oddechowego ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji terapeutycznej,
  • u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu płuc,
  • innej pilnej procedurze diagnostycznej.

 

Nie należy wykonywać badań czynności płuc u pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenie SARS-CoV-2 lub z objawami sugerujące COVID-19, a także w okresie 30 dni po zakażeniu.

 

Testy czynnościowe płuc można wykonać po zakażeniu COVID-19 jeśli pacjent spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  • brak gorączki (bez stosowania leków obniżających gorączkę), ustąpienie objaów ze strony dróg oddechowych i dwa negatywne wymazy z RT-PCR,
  • brak gorączki przez co najmniej 3 dni (bez stosowanie leków obniżających gorączkę), znaczne zmniejszenie objawów ze strony układu oddechowego i ≥10 dni od momentu wystąpienie objawów,
  • brak objawów z co najmniej 2 negatywnymi wynikami testów RT-PCR uzyskanymi w ciągu ostatnich 24 godzin, 
  • brak objawów ≥10 dni od poprzedniego pozytywny test RT-PCR.

 

telefon kontaktowy 601 25 69 15 czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 17:00

Odwiedź nas

Praskie Centrum Medyczne
Warszawa, ul. Brzeska 12

Przychodnia Specjalistyczna PROSEN
Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 23

 

Skontaktuj się z nami

Wszystkie rozmowy są rejestrowane.

© Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Osiak - All Rights Reserved