O mnie

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • 1992 -   dyplom lekarza na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny);
 • 1996 -   specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych;
 • 1996 -   uzyskanie uprawnień do orzekania kierowców;
 • 2000 -   specjalizacja z zakresu chorób płuc;
 • 2002 -   dyplom technika informatyka;
 • 2004 -   kurs członków rad nadzorczych;
 • 2010 -   studia podyplomowe z zakresu orzecznictwa i ubezpieczeń (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

 

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:

 • 1990-1991, 1996, 1999 - praca w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie i Otwocku;
 • 1992 - 1993 -  asystent na Oddziale Wewnętrznym Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie;
 • 1994 - 1996 -  lekarz w przychodni rejonowej w Otwocku;
 • 1994 - 2004 -  starszy asystent a następnie zastępca ordynatora w Oddziale Chorób Płuc Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;
 • 1996 - 1997 - lekarz zakładowy w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;
 • od 1996 - specjalista w indywidualnej praktyce lekarskiej;
 • 2000 - 2015 -  badacz a następnie główny badacz w ośrodku badań klinicznych;
 • od 2011 - konsultant w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Warszawie;
 • od 2012 - biegły sądowy;
 • 2016 - 2017 - specjalista w poradniach chorób płuc (na NFZ);
 • od 2018 - lekarz sądowy.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:


Kliniczne:

 • praca w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego;
 • praca w oddziale chorób płuc;
 • praca w pogotowiu ratunkowym;
 • praca w przychodni rejonowej jako internista;
 • praca w specjalistycznych poradniach chorób płuc;
 • udział w badaniach klinicznych II i III fazy ( m.in.: leczenie lekami wziewnymi POChP, leczenie steroidami wziewnymi astmy oskrzelowej, monitorowanie powikłań u chorych z POChP);
 • publikowanie artykułów z zakresu pulmonologii w miesięczniku kierowanym do lekarzy rodzinnych.

 

Orzecznicze:

 • praca w charakterze lekarza zakładowego (medycyna pracy);
 • praca w charakterze konsultanta w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy;
 • praca w nadzorze orzecznictwa lekarskiego ZUS;
 • praca w nadzorze Centralnej Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • szkolenia z zakresu orzecznictwa lekarskiego w chorobach układu oddechowego dla lekarzy orzeczników ZUS i lekarzy rzeczoznawców KRUS;
 • publikowanie artykułów dotyczących orzecznictwa lekarskiego z zakresu pulmonologii oraz standardów orzecznictwa lekarskiego;
 • orzekanie kierowców i kandydatów na kierowców;
 • opiniowanie z zakresu pulmonologii w sądowym postępowaniu odwoławczym, dla celów medycyny pracy, ubezpieczeniowych, w postępowaniu karnym oraz cywilnym;
 • opiniowanie niezdolności do stawienia się z powodu choroby na wezwanie lub zawiadomienie uprawnionego organu;
 • opiniowanie kandydatów do szkół muzycznych w specjalizacjach instrumentów dętych.

 

Zarządcze:

 • praca na stanowisku zastępcy ordynatora;
 • praca na stanowisku zastępcy przewodniczącego centralnej komisji lekarskiej podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • kurs członków rad nadzorczych;
 • wieloletnie doświadczenie w  zarządzaniu praktyką lekarską.

 

Informatyczne:

 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji medycznych czy ubezpieczeniowych.

 

 Znajomość języków: 

 • angielski - w stopniu komunikatywnym;
 • rosyjski - w stopniu komunikatywnym.

 


 

Stale dopełniam obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy, wynikającego z aktualnych przepisów prawa. Doskonalenie zawodowe udokumentowane jest w rejestrze punktów edukacyjnych prowadzonym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

 

Kontakt telefoniczny 601 25 69 15

Odwiedź nas

Praskie Centrum Medyczne
Warszawa, ul. Brzeska 12

Przychodnia Specjalistyczna PROSEN
Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 23

 

Skontaktuj się z nami

Wszystkie rozmowy są rejestrowane.

© Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Osiak - All Rights Reserved