O mnie

WYKSZTAŁCENIE:

 • 1992 - dyplom lekarza na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny);
 • 1996 - specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych;
 • 1996 - uzyskanie uprawnień do orzekania kierowców;
 • 2000 - specjalizacja z zakresu chorób płuc;
 • 2002 - dyplom technika informatyka;
 • 2004 - kurs członków rad nadzorczych;
 • 2010 - studia podyplomowe z zakresu orzecznictwa i ubezpieczeń (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

 

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:

 • 1992 - 1993 - asystent na Oddziale Wewnętrznym Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie;
 • 1994 - 1996 - lekarz w przychodni rejonowej w Otwocku;
 • 1994 - 2004 - starszy asystent a następnie zastępca ordynatora w Oddziale Chorób Płuc Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;
 • 1996 - 1997 - lekarz zakładowy w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;
 • 1996 - nadal - specjalistyczna praktyka lekarska;
 • 1996, 1999 - dyżury w Pogotowiu Ratunkowym;
 • 2000 - 2015 - badacz a następnie główny badacz w ośrodku badań klinicznych;
 • 2011 - nadal - konsultant w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Warszawie;
 • 2012 - nadal - biegły sądowy;
 • 2016 - 2017 - specjalista w poradniach chorób płuc (NFZ);
 • 2018 - 2022 - lekarz sądowy,
 • 2020 - 2023 - konsultant w CSK MSWiA w Warszawie.
 • 2024 - nadal - specjalista w poradni chorób płuc (NFZ);

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:


Kliniczne:

 • praca w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego;
 • praca w oddziale chorób płuc;
 • praca w pogotowiu ratunkowym;
 • praca w przychodni rejonowej jako internista;
 • praca w specjalistycznych poradniach chorób płuc;
 • udział w badaniach klinicznych II i III fazy ( m.in.: leczenie lekami wziewnymi POChP, leczenie steroidami wziewnymi astmy oskrzelowej, monitorowanie powikłań u chorych z POChP);
 • publikowanie artykułów z zakresu pulmonologii w miesięczniku kierowanym do lekarzy rodzinnych.

 

Orzecznicze:

 • praca w charakterze lekarza zakładowego (medycyna pracy);
 • praca w charakterze konsultanta w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (medycyna pracy);
 • praca w nadzorze orzecznictwa lekarskiego ZUS;
 • praca w nadzorze Centralnej Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • szkolenia z zakresu chorób układu oddechowego dla lekarzy orzeczników ZUS, lekarzy rzeczoznawców KRUS, komisji lekarskich MSWiA;
 • publikowanie artykułów dotyczących orzecznictwa lekarskiego z zakresu pulmonologii oraz standardów orzecznictwa lekarskiego;
 • orzekanie kierowców i kandydatów na kierowców;
 • opiniowanie z zakresu pulmonologii w sądowym postępowaniu odwoławczym, dla celów medycyny pracy, ubezpieczeniowych, w postępowaniu karnym oraz cywilnym (biegły sądowy);
 • opiniowanie niezdolności do stawienia się z powodu choroby na wezwanie lub zawiadomienie uprawnionego organu (lekarz sądowy);
 • opiniowanie kandydatów do szkół muzycznych w specjalizacjach instrumentów dętych.

 

Zarządcze:

 • praca na stanowisku zastępcy ordynatora w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;
 • praca na stanowisku zastępcy przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • kurs członków rad nadzorczych;
 • wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu specjalistyczną praktyką lekarską.

 

Informatyczne:

 • doświadczenie w pracach projektowych nad aplikacjami medycznymi oraz ubezpieczeniowymi.

 

Znajomość języków:

 • angielski - w stopniu komunikatywnym;
 • rosyjski - w stopniu komunikatywnym.

 

hobby:

 


 

Stale dopełniam obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy, wynikającego z aktualnych przepisów prawa. Doskonalenie zawodowe udokumentowane jest w rejestrze punktów edukacyjnych prowadzonym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

 

telefon kontaktowy 601 25 69 15 czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 18:00

Odwiedź nas

Praskie Centrum Medyczne
Warszawa, ul. Brzeska 12

Przychodnia Specjalistyczna PROSEN
Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 23

 

Skontaktuj się z nami

Wszystkie rozmowy są rejestrowane.

© Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Osiak - All Rights Reserved